◊اقامت با هماهنگی قبلی امکان پذیر است◊

 

موقعیت ما


تجربه زندگی روستایی در کوهستان هورامانات کردستان منطقه ژاوه رود شرقی

 

آدرس:
♦ تهران(فرودگاه مهرآباد) به فرودگاه سنندج :1 ساعت پرواز
فرودگاه سنندج تا روستای دولاب:45 دقیقه تا 1 ساعت رانندگی با ماشین شخصی یا تاکسی دربست.
♦ تهران(ترمینال غرب) با اتوبوس وی آی پی به ترمینال سنندج: 6 ساعت.
از ترمینال سنندج تا روستای دولاب 1 ساعت رانندگی با تاکسی دربست.
♦ تهران(فرودگاه مهر آباد) به فرودگاه کرمانشاه : 55 دقیقه پرواز.
♦ تهران به ترمینال کرمانشاه : 7 ساعت


✆ اطلاعات تماس  :

           تلفن همراه: 989109546333+

پیام رسان واتساپ: 989109546333+

 

 

فرم تماس با ما: