معرفی

تیشک خانه ای روستایی، در دامان پر از مهر طبیعت در روستای دولاو در دامنه ی کوه زیبای آوالان است و پذیرای شما عزیزان ،که در زندگی بومی مردم کورد همراه باشید،قصه هایشان را بشنوید،طعم خوراک هایشان را بچشید،لباس های رنگارنگشان را بپوشید،به موسیقی یشان گوش فرا دهید و ….  به قول مسافری از این دیار:

“کردستان حقیقی را باید کشف کرد و برای کشف حقیقت هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه به آن نزدیک شوی.باید در کوچه پس کوچه های روستاهای سنگی گم شوی ،باید میهمان خانه ای باشی تا برایت چای گوارا،نان ورقه ای و چاشت اعیانی بیاورند.چاشت اعیانی روستا هم روغن و عسل است که تو را توانی دوچندان می بخشد.با آنها دمی بیاسایی و هم کلام شوی تا مفهوم اعتماد را بفهمی.آنگاه رسم مهمان نوازی واقعی را حس خواهی کرد. بسیاری از شهرنشینان با پیش فرض های غیرواقعی لایه های تودرتو و زیبای کردستان را نمی بینند.آن ها بر اساس چنین پیش فرض هایی خود را از دیدن زیبایی های این منطقه محروم کرده اند…”

و همچنین لحظاتی را در کنار هم یادآور این بیت از مولانای عزیز باشیم که:

“دل را ز غم بروب که خانه خیال اوست    زیرا خیال آن بت عیار نازک است”…. نازکی خیال خالق هستی را به یادآوریم، به یادآوری اینکه انسان خداییت است خداییتی که باید در آشتی با خود و با زمین باشد.در صلح با همه انسانها با تمامی هستی. باید دل خود را که خانه اوست بروبد از هر غم، غمی که می تواند به طبیعت و به کل مخلوقات آسیب برساند. و وحدت را به خود یادآور شویم و به شکرانه این نعمت در تعالی خود و طبیعت بکوشیم…